Erva d.o.o.
Financijske, knjigovodstvene i poslovne usluge

Ruđera Boškovića 9
40 315 Mursko Središće
Tel. +385 (0)40 543 101
Fax. +385 (0)40 544 543
erva@ck.t-com.hr